תקנון שימוש - אתר 1900

משתמש/ת יקר/ה!

ברוך הבא ל-אתר 1900 – מערכות לניהול וזימון תורים בקלות. אנו מודים לך על ביקורך ו/או תחילת שימושך באפליקצייות ניהול וזימון התורים של שותפות 1900 (להלן: "המערכת", "מערכת הניהול", "התוכנה", "המוצר", "האתר" ו/או "האפליקציה").

1. פתח דבר

1.1. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס כמובן לנשים ולגברים כאחד.

1.2. תנאי השימוש שלהלן מפרטים את תנאי הרישיון לשימוש במערכת, והם מהווים את ההסכם משפטי מחייב בינך לבין שותפות 1900 (להן: "החברה").

1.3. תנאי השימוש חלים על השימוש במערכת ובתכנים הכלולים בה באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל מכשיר תקשורת אחר. תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.4. השימוש במערכת ובכלל זה בתכנים המוצגים בה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה למערכת והשימוש בהם, בתכניהם ו/או בשירותיהם מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. שים לב, אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, כולם או כל חלק מהם, אנא המנע מעשיית שימוש במערכת, מגישה אליה או התקנה שלה.

1.5. אנו עשויים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את תקנון השימוש מעת לעת. אנו נעדכן אותך אם יתבצע שינוי מהותי בתקנון השימוש. הגרסה האחרונה (2.0.1) פורסמה ביום ה-20.4.2022.

2. על המערכת

2.1. המערכת היא מערכת לניהול וזימון תורים לעסקים המופעלת על ידי החברה. מטרת המערכת היא לשמש כלי לניהול וזימון תורים עבור בתי עסק.

2.2. הרישיון המוענק לך בהצטרפות לשירותינו הינו רישיון לשימוש במערכת בלבד ואין בו כל רישיון, הרשאה או מתן זכות אחרת של החברה.

3. תהליך הרישום למערכת

3.1. השימוש בשירות המערכת טעון הרשמה. על מנת ליהנות משירות זה ולהשתמש בו עליך להשלים את תהליך ההרשמה, למסור את הפרטים המתבקשים במהלכו ולתת הסכמתך להסכם מקוון זה.

3.2. לבעלי עסקים השימוש בשירותי המערכת כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי תימצאנה בטופס ההצטרפות כמנוי לשירותי אופטימוס סופטוואר בע"מ ו/או לשירותי Lista מערכת ניהול לעסקים ו/או לשירותי מערכת הניהול 1900 שאישרת בהצטרפות למערכות אילו. כמו כן, החיוב החודשי הוא בהתאם למסלול/חבילה שבחרת במסגרת ההצטרפות למנוי למערכות אילו.

3.3. בעת תהליך הרישום לשירות ייתכן ותידרש למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת מגוריך, מספר הטלפון שלך וכו'.

3.4. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. על פי החוק, אינך מחויב למסור את הפרטים המצוינים לעיל, אך ללא מסירת פרטים מלאים ומדויקים, ייתכן ולא תוכל להשתמש בשירותי המערכת.

3.5. אתה יודע כי הגשת פרטים שגויים הינה עבירה פלילית על פי הדין. אם החברה תמצא, כי פרטי הרישום שמסרת אינם נכונים או מדויקים, ההחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגדך בגין הנזקים שגרמת לחברה, מי מטעמה או כל צד שלישי עקב מסירת הפרטים השגויים.

3.6. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למוסכם בהסכם זה ו/או למדיניות הפרטיות שבלינק הבא https://optimus.1900.co.il/privacy-policy/site של המערכת המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ו/או מעבר לדרוש לצורך התקשרות זו.

3.7. החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום על פי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לבטל את רישומך לשירות, במקרים הבאים:

א. אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטי זיהוי שגויים באופן מכוון;

ב. אם כרטיס האשראי שמסרת בעת ההרשמה לשירות נחסם או הוגבל לשימוש;

ג. אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר הניתן במסגרת המערכת;

ד. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם;

ה. אם השתמשת בשירותי המערכת על מנת לבצע או לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל;

ו. אם יש לך או לכל תאגיד שבשליטתך, חוב כספי לחברה, אשר לא נפרע על אף שחלף המועד האחרון לתשלומו;

ז. אם ביצעת פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך להשתמש בו;

4. שימוש במערכת

4.1. המערכת, לרבות המידע, הממשקים, העיצובים, הרעיונות והשירותים הנוספים כגון תזכורות בסמס או בהודעות מסוג Push Notifications ואחרות (להלן ה-"תוכן" ו/או "תוכן המוצר"). תוכן זה נועד לשירותך ולשימושך בלבד במטרה להיות עבורך כלי יעיל לניהול וזימון תורים בעסקים. תוכן המוצר אינו מעניק לך, בין אם באופן מפורש ובין אם באופן משתמע, כל זכות אחרת חוץ מהזכויות המפורטות בהסכם זה.

4.2. הנך מצהיר שכל פעולה שנעשית על-ידך או מי מטעמך במערכת נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד, וידוע לך שככלי עזר דיגיטלי לניהול וזימון תורים, המערכת ו/או המידע עלולים להיות לא זמינים באופן חלקי או מלא עקב סיבות טכניות שונות (שהנפוצה ביותר בהן היא חוסר תקשורת סלולארית או אינטרנטית, אך ייתכנו גם סיבות נוספות).

4.3. החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה במוצר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי המוצר חסין מתקלות, אובדן מידע, ואף עשויה שלא להיות לך גישה למוצר מעת לעת. כמו כן, הנך מנוע מלטעון להסתמכות כלשהיא על תוכן המוצר, בין שמכיל מידע מסוים ובין אם אינו מכיל מידע מסוים.

4.4. מובהר כי המשתמש לא יוכל להשכיר ו/או להעביר את תנאי השימוש ורישיון השימוש ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אילו לכל צד שלישי ללא אישורה בכתב של החברה.

4.5. ייתכן שלחברה ו/או למערכת ישנם כעת או יהיו בעתיד יכולות לייבא עבורך נתונים מאתרים/ תוכנות/ אפליקציות אחרות כגון יומנים קיימים, אנשי קשר או לקוחות קיימים וכו'. אנו עושים ונעשה כל מאמץ לייבא נתונים בצורה שלמה ומלאה עבורך על מנת לחסוך לך זמן יקר - אך החברה לא תיקח אחריות על תקינות הנתונים לפני, תוך כדי, ואחרי ביצוע ייבוא הנתונים. מובהר כי הנך מנוע מלטעון להסתמכות כלשהיא על המידע הנמצא או הלא נמצא במערכת.

5. תמיכה טכנית

5.1. על מנת לסייע ליהנות מיתרונות המערכת ולהשתמש בה באופן תקין, החברה מעניקה לך שירות תמיכה טכנית למוצר ללא עלות נוספת. שירותי התמיכה הניתנים כוללים מענה על שאלות, טיפול בתקלות, דיווח על בעיות טכניות וכו'. מובהר כי החברה לא תוכל לתת תמיכה טכנית כאשר התקלה לא נובעת מהמוצר עצמו אלא מסביבת העבודה של המשתמש (בעיית חומרה הקשורה למחשב ו/או לטלפון הנייד, בעיה הנובעת ממערכת ההפעלה של המכשיר, בעיה בחיבור האינטרנט של המשתמש, בעיה בדפדפן, וירוס מחשבים וכו').

5.2. שירותי התמיכה שלנו יסייעו בידיך במידת האפשר בתפעול התקין של המערכת ובפתרון תקלות במידת האפשר, אך החברה אינה מתחייבת כלפיך ו/או מי מטעמך לתקן ליקויים או תקלות שמתגלות במוצר באופן מידי, היות והדבר עלול לדרוש הפקה והפצת גרסה חדשה של המוצר הכוללת תיקונים אילו ואחרים. גרסאות חדשות אילו של המוצר ייצאו מעת לעת להפצה אחרי בקרת איכות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6. אבטחת מידע ותקלות

6.1. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים כדי לאבטח את מוצריה, את התקשורת בין המערכת לשרתים ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון של גישה, אובדן, הרס, שיבוש, ניסיונות תקיפה או גישה של אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.

6.2. התקשורת בין המכשירים האלקטרונים שמפעילים את המערכת (מחשב, טאבלט, טלפון נייד וכו') לבין שרתי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים להגנה על מוצריה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולם ודואגת לעדכנם באופן שוטף.

6.3. המידע המוזן למערכת נשמר על גבי שרתים המופעלים על ידי ספק חיצוני, לפיכך החברה אינה יכולה להתחייב ששרתים אלו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן אצלם. לכן, למרות מאמצי אבטחה מצד החברה במערכת עצמה ובתקשורת עם השרתים, החברה אינה יכולה להבטיח באופן מוחלט את תקינות ואבטחת המידע בשרתים עצמם או עצם שמירת המידע עצמו באופן תקין. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא יכולה לשאת בכל אחריות ולא תהא אחראית לאבטחת המידע הנמצא בשרתים, להגנה על הנתונים או לגיבוי הנתונים הקיימים במערכת או בשרתים. וזאת לרבות חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם לשרתים אילו, לרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים שהיו בשרתים.

6.4. במקרים של תקלה בשרתים עצמם, החברה תעשה כל מאמץ לחדש את השירות במהירות המירבית מול חברות השרתים, אך כתוצאה מכך עלולים השירותים שאנו מספקים להיות נתונים להפסקות, תקלות, הפרעות, ואף חוסר פעילות זמנית. החברה לא תהיה חייבת בפיצוי בגין כל נזק, אובדן מידע וכדומה שייגרם כתוצאה מתקלה טכנית הנובעת מתפעול השרתים ו/או כשל זמני או קבוע בפעילותם.

6.5. כמו כן ייתכנו הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות ובכפוף לעומסי הגלישה ברשת האינטרנט המקומית ו/או האזורית שלא בשליטת החברה.

6.6. החברה תהיה רשאית לבצע בדיקות של מערכת המשתמש לצורך בחינת תקלות או בחינה כי השימוש, אשר נעשה על ידי ידך במערכת נעשה בהתאם לתנאי שימוש או קיום התחייבויותיו של המשתמש בהתאם לתנאי שימוש אילו. אנו מתחייבים לעשות כמיטב יכולתנו שלא להפריע לשימושו השוטף של המשתמש במהלך ביצוע בדיקות אילו, במידת האפשר.

7. אחריות אחסנת קבצים ומדיה

7.1. שימו לב שהעלאת וצירוף קבצים חיצוניים למערכת היא באחריותך בלבד. החברה לא מתחייבת לשמור או לגבות עבורך את המידע המוזן במערכת ו/או קבצי המדיה שעלו למערכת על ידיך או מי מטעמך (תמונות/סריקות/וידאו/קול או כל קבצים אחרים). בנוסף ייתכן כי שירות זה של העלאת קבצים ושמירתם עלול לא להיות זמין ללא הודעה מוקדמת ו/או להיות מוגבל עד שטח אחסון שעלול להשתנות מעת לעת ללא התראה מוקדמת.

7.2. הנך מתחייב לשמור באופן קבוע ורצוף עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים שאתה מעלה למערכת, והנך מאשר כי לא יהיו לך או למי מטעמך כל טענות כלפי החברה עקב אי שמירה, אי זמינות, השחתה או אובדן של קבצים או מדיה מסוג זה.

8. הגבלת אחריות

8.1. השימוש במערכת הינו באחריותם הבלעדית והמלאה‏ של המשתמשים בה. שימו לב שהמערכת עומדת מהווה אך ורק כלי עזר לניהול וזימון תורים. כל שימוש אשר נעשה במערכת על ידיך הכולל זימון, עדכון, מחיקת תורים וכיוצא בזה הינו על אחריותך הבלעדית.

8.2. למרות שהחברה עושה את כל המאמצים כדי להציג את המידע במערכת בצורה מדויקת, רצופה ומהימנה ככל שניתן, החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במוצר יהיה תקין ורציף בכל עת, ואינה מתחייבת, כי השירות הניתן לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות ו/או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, אובדן מידע, כשלים בממשק וכו'.

8.3. החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין לנכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים או במידע שנקלטו במערכת, וכמו כן לכל חוסר מידע, חוסר מהימנות ו/או חוסר דיוק ו/או חוסר זמינות של המידע המופיע במערכת. כל הסתמכות על המערכת ו/או תוכן המוצר, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.

8.4. החברה לא תהא אחראית לכל שימוש שיעשה המשתמש בתוצאות ו/או בכל מידע אחר אשר יופק במסגרת השימוש במערכת. ובכלל זה על כל החלטה שיעשה המשתמש על בסיס תוצאות השימוש במערכת או הסתמכות המשתמש על תוצאות השאילתות שביצע ו/או הפיק במערכת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד, ו/או אובדן הכנסות ו/או אובדן רווחים ו/או אובדן לקוחות ו/או לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש במערכת, אי שימוש במערכת, חוסר זמינות של במערכת, זמינות מוגבלת של המידע ו/או מידע חלקי או חסר במערכת וכו'.

8.5. החברה לא תהא אחראית לתוכן המסמכים אשר הופקו ע"י עסקים שרשומים לשירות המערכת ו/או לאמיתות הנתונים המופיעים במסמכים. בין היתר לא תהא החברה אחראית לתכנים הבאים:

א. תכנים המופיעים במסמכים אשר עלולים להטעות צרכן, על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981;

ב. הפצת "דואר ספאם", כהגדרתו בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008;

ג. תכנים אשר יכילו מידע שפרסומו אסור על פי כל דין;

ד. כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן המערכת;

ה. תוכן שיווקי אשר יופיע על גבי המסמכים;

8.6. במערכת עשויים להיות קיימים קישורים אלקטרוניים (לינקים) לאתרים או אפליקציות אחרות, לרבות כאילו שיצורפו על ידיך ו/או על ידי עסקים שרשומים למערכת. החברה אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות של צדדים שלישיים שיופיעו במערכת או בקישורים מסוג זה.

8.7. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את המערכת מעת לעת, להוסיף, להסיר או לשנות פונקציונאליות ללא הודעה מוקדמת למשתמשים. החברה רשאית בכפוף להודעה מוקדמת שתישלח למשתמשים אף להשבית את המערכת כולה או חלקים ממנה כולל מחיקת התכנים והמידע הנמצא בו, וכולל אף תוכן שהועלה למוצר על-ידך ו/או על-ידי מי מטעמך. החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות המערכת, השירותים המוצעים בה ו/או התכונות שלה לאחר הודעה מוקדמת זו.

8.8. החברה לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך במוצר ו/או הסתמכותך על מידע (או חוסר מידע) המצוי בו, ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.

9. אחריות המשתמש

9.1. הינך אחראי באופן בלעדי לכל הפעולות המתבצעות במערכת תחת פרטי המשתמש האישי שלך בין אם על ידיך ו/או על ידי מי מטעמך. אנו לא נישא בכל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות פרטי החשבון האישיים שלך במערכת. שים לב כי במקרה שנעשה שימוש לא מורשה בחשבון, בין אם דרך המחשב או אפילו הטלפון הנייד שלך, תהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך במערכת. אנא הקפד לא להעביר את פרטי כניסתך למערכת: שם המשתמש ו/או הסיסמא שלך ו/או כל קוד אחר שהמערכת מפיקה עבורך לאדם לא מורשה.

9.2. כמו כן, כל אדם המבצע פעולה במערכת מצהיר כי הנו מודע לתנאי השימוש במערכת ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות של החברה על פי תנאי שימוש אלו.

9.3. הינך מסכים לשמור באופן סודי את פרטי הגישה למערכת (כל שם משתמש ו/או סיסמא שבחרת ו/או שסופקו לך על ידנו).שמות המשתמשים והסיסמאות הינם לשימושך ו/או מי מטעמך בלבד. עליך לשמור אותם בסודיות ולא להעבירם לכל צד שלישי, ולהודיע לחברה על כל מקרה של אבדן ו/או של חשש לגישה בלתי מורשית באמצעות פרטים אלו מיד עם היוודע לך פרטי המקרה. יובהר, כי החברה לא תישא בכל אחריות בגין כל אובדן, מחיקה, שיבוש של מידע או קבצים עקב גישה בלתי מורשית למוצר.

10. שימוש אסור במערכת

10.1. הנך מתחייב, כי אתה וכל מי מטעמך תעשו שימוש במוצר אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות תנאי שימוש אילו, ובאופן חוקי בלבד ובהתאם להוראות כל דין.

10.2. הנך מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך במוצר, לרבות תנאי שימוש אלו. כמו-כן, הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, גרימת נזק במתכוון למוצר ו/או לשירותי החברה או הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידך במערכת, לרבות הפרת תנאים אלו.

10.3. הנך מתחייב כי לא תעביר ו/או תשכיר את זכות השימוש ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי ללא אישורה בכתב של החברה.

10.4. בנוסף, הנך מתחייב לעשות שימוש הוגן וסביר במערכת, ולא לבצע שימוש הפוגע בזדון במערכת או בחלקיה כולל: שליחת או צירוף וירוס או תוכנה פוגענית שמטרתה להרוס, להפריע, להגביל או לחבל בשימוש במערכת ו/או בשרתי החברה לצורך אספקת השירותים התקינים של המערכת.

10.5. הנך מתחייב לא להפעיל כל יישום ממוחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה או העתקה של תכנים מתוך המערכת, ובכלל זה אין להשתמש באמצעים לצורך יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכיל תכנים או מידע מהמערכת, לרבות שמות של משתמשים ו/או עסקים אחרים המשתמשים במערכת.

10.6. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות הבאות בעת שימושך במערכת ו/או בתוכן המצוי בה:

א. לעשות שימוש מסחרי במערכת ו/או במידע או בתוכן הקיים בה שלא הוזן על ידיך או מי מטעמך;

ב. להפעיל או לאפשר הפעלת יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של המידע או תוכן המערכת;

ג. להציג חלונות מהמערכת בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה;

ד. להציג את תוכן המוצר בכל דרך מסחרית שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובו המקורי של המוצר ו/או מחסיר דבר כלשהוא;

ה. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר במערכת, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים במערכת ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים;

ו. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש במוצר ו/או בתוכן המערכת בכדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם או להעלות למערכת דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בוטה, אלים, גזעני, פרובוקטיבי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע בפרטיות של אחר בניגוד לאמור בדין;

10.7. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל לביטול הרשמתך לשירות ו/או למניעת גישתך למוצר לצמיתות ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין. נבהיר כי החברה תהיה רשאית לפעול כנגדך בכל האמצעים החוקיים באם תפר את אחד מסעיפי השימוש לרעה במערכת כפי שמפורטים לעיל.

11. חסימת משתמשים, מחיקת משתמשים וסיום התקשרות

11.1. החברה רשאית בכל עת, ומבלי לספק אזהרה או הודעה מוקדמת, להשעות את חשבונך או לסגור את חשבונך, בשל פעילות לא חוקית ו/או אי עמידה בתנאי הסכם זה.

11.2. במידה שתפר את תנאי שימוש אלו ו/או במידה שהחברה תשעה או תסגור את חשבונך, לא תורשה ליצור חשבון חדש.

11.3. אם החברה תסגור את חשבונך עקב פעילות לא חוקית או אי עמידה בתנאי הסכם זה, לא תהיה זכאי לכל החזר דמי מנוי.

11.4. אם החברה תסגור או תשהה או תגביל או תמחק או תחסום או תקפיא את חשבונך ואתה חולק על כך, עליך להודיע לחברה בתוך 30 יום ממועד סגירת חשבונך כאמור על ידי הגשת הודעת ערעור. אם לא תמסור הודעה כאמור, נראה אותך כמי שוויתר על כל טענה בנוגע לשלילת הזכות להחזר דמי המנוי או לסגירת חשבונך.

11.5. מובהר כי לאחר סיום התקשרות החברה לא מתחייבת לשמור את המידע שהוזן על ידך ו/או מי מטעמך למערכת. ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה בנוגע גישה או אובדן מידע זה לאחר הפסקת ההתקשרות עם החברה, וכי באחריותך לגבות או להעביר כל מידע אישי, עסקי או אחר לפני סיום ההתקשרות עם החברה על מנת להימנע מאיבוד נתונים.

12. שליחת מסרונים, תוכן שיווקי, ועמידה בתקנות חוק התקשורת ("חוק הספאם")

12.1. היות והמערכת מכילה ו/או תכיל בעתיד יכולות של שליחת הודעות ללקוחות המשתמש ("לקוחות הקצה" או "נמענים") בעל העסק המשתמש במערכת או מי מטעמו מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:

א. המשתמש מתחייב להקפיד על קיום הוראות הדין ובפרט על הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת, התשס"ח–2008 (חוק הספאם).

ב. המשתמש מתחייב לוודא כי כל מספרי הטלפון ו/או כתובות המייל שייכללו ברשימת הנמענים נתנו את הסכמתם המפורשת מראש ובכתב לקבלת תוכן שיווקי ו/או הודעות טקסט ו/או הודעות ווצאפ ו/או הודעות דוא"ל ו/או כל הודעות שיווקיות אחרות אליהם על-ידי המשתמש.

ג. על המשתמש לדאוג שהמסרים והדיוורים היוצאים מחשבונו במערכת לנמענים עומדים בדרישות החוק, וכי לא תעשה או הפרה, שימוש לא נכון או לא תקני במערכת העומד בסתירה לאמור בחוק בכלל, ולחוק התקשורת בפרט (חוק ה"ספאם").

ד. על המשתמש לוודא שבכל רשימת תפוצה אליה מתבצעת שליחת מסרים, לא נכללים אנשי קשר שביקשו להסיר את כתובתם מרשימת התפוצה.

ה. אין לשלוח תכנים הקשורים או המתקשרים לספאם או דואר זבל כגון: הצעת הלוואות, מכירת תרופות און ליין, פרסום הצעות עבודה מהבית וכדומה. אין להשתמש במערכת להפצת תכנים אסורים ובפרט (אך לא בלבד) חומרים המיועדים או מוגדרים "למבוגרים בלבד", פורנוגרפיה, שרותי מין, הימורים, סמים וכל חומרים שהם בנוגע לפעילות בלתי חוקית. למרות שהחברה אינה מחויבת כאמור לפקח או לנטר על תוכן הנשלח לנמענים על ידי המשתמש או מי מטעמו במערכת, תהא החברה רשאית לעשות זאת וכן לחסום או להסיר כל הודעה מסוג זה ללא הודעה למשתמש.

ו. המשתמש מתחייב להסיר מרשימת הנמענים, לאלתר ובאופן מיידי, כל נמען אשר הודיע לו על סירובו לקבל ממנו משלוח הודעות שיווקיים ו/או הודעות טקסט ו/או הודעות ווצאפ ו/או דוא"ל וכל הודעה שיווקית מסוג אחר.

ז. המשתמש מתחייב כי בכל מסר שיווקי, אשר יישלחו באמצעות המערכת, יצוינו שמו של המשתמש, ודרכי יצירת הקשר עמו או כל דרישה אחרת המופיעה בחוק. בעת משלוח הודעת טקסט על המשתמש לבחור מספר טלפון זמין עבור מספר השולח כדי שיוכל לקבל בו בקשות הסרה ו/או לינק להסרה מרשימת התפוצה בהתאם לחוק גם כאשר המערכת אינה מספקת קישור קבוע לצורך הסרת איש הקשר מרשימת התפוצה במידה ואינו מעוניין בכך.

12.2. המשתמש מודע לנזקים שעשויים להיגרם עקב שימוש לרעה במערכת בכלל ועקב שליחת הודעות לנמענים בפרט. כמו כן, אם תתקבלנה תלונות ישירות מנמענים ו/או באמצעות גורם שלישי (כגון ספקי טלפוניה) לגבי הפצת מסרונים בלתי מורשית או בניגוד לחוק. החברה לא תהא אחראית על כל שימוש לרעה או בניגוד לחוק במערכת ואף עשויה לנקוט באמצעים הדרושים לרבות צעדים משפטיים כלפי המשתמש לאחר הפרת אחת או יותר מהתחייבויות אילו.

12.3. המשתמש גם מודע ומסכים לכך שביצוע אחת מפעולות אלו יגרום להפסקה חד צדדית של ההתקשרות מול החברה אף ללא התראה מוקדמת וכן כי לא יזוכה בהחזר כלשהו עבור תשלומים ששולמו בגין פעילות שלא בוצעה או מסרים שלא נשלחו מפאת הפרות מסוג זה.

12.4. החברה עשויה ורשאית להוסיף בהודעות ובמסרונים היוצאים מהמערכת לנמענים מלל נוסף המסביר את זהות המשתמש ו/או זהות המערכת ו/או לינקים אוטומטיים להסרה ו/או פרטים טכניים או מידע נוסף נחוץ לפי שיקול דעתה של החברה או בהתאם לדרישות החוק, מבלי צורך ליידע את המשתמש על כך.

12.5. אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת הוראות חוק התקשורת שבוצעו על ידך ואשר יגרמו נזק לחברה.

13. סודיות, זהירות ודיווח לרשויות על עבירה

13.1. החברה משתמשת בשיטות אבטחה שונות על פי דרישות החוק וחברות כרטיסי האשראי, החברה לא תישא באחריות למקרים של נזק שייגרם למשתמש בעקבות מידע שהשאיר במערכת. ותעשה ככל יכולתה במידות ההיגיון הסבירות הטכנולוגיה הנפוצה הנהוגה ברוב המערכות הדומות על מנת למנוע מקרים אלו.

13.2. החברה תשמור בסודיות את המידע שירשם בכרטיס המשתמש במערכת. אין החברה תהיה אחראית על מידע שנפרץ, או נגנב מן המערכת או מהתרשלות של חברת המאחסנת את המערכת. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לשום נזק שיגרם בשל בעיות בתוכנה או בקוד המערכת שלא נעשו במטרת זדון.

13.3. החברה רשאית לבדוק כל חשד לעבירה פלילית ו/או הונאה ו/או הטרדה ביחס לשימוש במערכת ובמידע הנשמר בה וזאת על מנת להגן על פעילותה ולשמור את המערכת מנזקים. במידת הצורך, החברה אף שומרת על זכותה להעביר את המידע לרשויות האכיפה על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין.

14. הצהרת נגישות

להצהרת הנגישות יש להיכנס ללינק הבא: https://optimus.1900.co.il/accessibility-statement

15. סמכות שיפוט והדין

15.1. תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי ההנהלה הקשור בשימוש במערכת, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

15.2. תניית שיפוט זו גוברת על כל הסכמה או חוזה, ככל שהייתה, אם בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת, בין הצדדים.

15.3. חוזה זה כפוף אך ורק לדין הישראלי, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי.

15.4. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

16. יצירת קשר

16.1. לכל שאלה על תנאי שימוש אילו הנך מוזמן לפנות אלינו בכתב אל: שותפות 1900 (מ.ע. 558406468), כתובת דואר אלקטרוני: info@1900.co.il.