מדיניות פרטיות - אתר 1900

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון אתר 1900 (להלן "המערכת" או "האתר" או "האפליקציה") ותנאי השימוש בו. השימוש באתר 1900 ו/או ביישומים הנלווים לו (אפליקציות, אתרים שיווקים, מערכות וכו׳) בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו ומעיד על הסכמה לתנאים אלה.

אם אינך מסכים למדיניות השמירה על הפרטיות, הינך נדרש שלא להירשם לשירותי המערכת או להשאיר כל מידע שהוא במערכת או באתר.

1. פתח דבר

1.1. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס כמובן לנשים ולגברים כאחד.

1.2. הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא ואשר את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

1.3. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך באתר או ביישומי החברה בלבד ובהתאם להסכמת המשתמש בתנאים שנזכרים להלן.

1.4. בעצם השימוש באתר ו/או המערכת אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות שלהלן.

1.5. אנו עשויים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים. הגרסה האחרונה (2.0.1) פורסמה ביום 20.04.2022.

2. מידע אודות המשתמש

2.1. מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד שותפות 1900, מ.ע. 558406468 (להלן: "החברה") משתמשת, אוספת ושומרת את המידע שאתה מספק ומוסר באתר 1900 ו/או ביישומים הנלווים ו/או המערכות האחרות שלה. והכל בכפוף לדיני מדינת ישראל.

3. דרכי איסוף המידע

3.1. מערכת iTor: מבצעת איסוף מידע תוך כדי השימוש בשירות (באתר השיווקי ו/או בתוכנה ו/או באפליקציה), וכמו כן עשויות לבקש הרשאה לאיסוף פרטי מיקום GPS ממכשיר הטלפון של משתמשים ולקוחות הקצה (למשל לצורך הצגה של נותני שירותים קרובים וכו').

3.2. מערכת הניהול של אופטימוס (שיודעות להתממשק למערכת ניהול התורים של 1900M) גם היא מבצעת איסוף מידע תוך כדי השימוש בשירות, וכמו כן עושיה לבקש הרשאה לאיסוף פרטי מיקום GPS ממכשיר הטלפון של משתמשים ולקוחות הקצה (למשל לצורך הצגה של נותני שירותים קרובים וכו').

3.3. האתרים השיווקיים של החברה ו/או של מערכת אופטימוס מבצעים איסוף פרטי מתעניינים בשירות ו/או איסוף של תקלות, פידבקים (משובים), רעיונות לשיפור ועוד.

4. סוג הפרטים והמידע שנאספים

4.1. החברה ו/או חברת אופטימוס סופטוור בע"מ, ח.פ. 515367092 (להלן "אופטימוס") ו/או חברת ליסטה שותפות, ח.פ 558418836 (להן "ליסטה") רשאיות לאסוף, לעבד ולשמור (לרבות בשרתים מחוץ לישראל) את המידע המפורט להלן ולעשות בו שימוש על פי מדיניות פרטיות זו:

א. כל מידע אשר נמסר לחברה בעת ההרשמה למערכת, המתבצעת באמצעות מילוי פרטים בטופס הרשמה, ובכלל זה עשויים לכלול פרטים אישיים, המוגדרים כ"מידע רגיש", על פי דין, כגון: שם העסק, שם בעל העסק, סוג העסק, כתובת העסק, כתובת למשלוח חשבונית, תעודות זהות, ע"מ/ ח"פ, מקום מגורים, שעות פעילות, תיעוד שיחות (כולל הקלטות), מחיר דמי המינוי, צילום/סריקות/מסמכים שהמשתמש מעלה למערכת, נתונים פיזיים ותכונות ומאפיינים אישיים שונים, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, מצב אישי, השכלה וכיו"ב (להלן: "הפרטים האישיים"), אשר ייאספו, יעובדו וישמרו ויעשה בהם שימוש על ידי החברה ו/או אופטימוס ו/או ליסטה.

ב. פרטי כרטיס האשראי לחיוב חודשי קבוע של דמי המינוי נשמרים במערכת ייעודית. המערכת הינה מערכת מאובטחת אשר עומדת בתקן PCI-DSS לאבטחת מידע.

ג. פעולות שונות במערכת עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים, כגון: שם מלא, מספרי טלפון, כתובות דואר ודואר אלקטרוני ומספר תעודת זהות, אשר ייתכן שחלקם יאספו ויאוחסנו על ידי החברה ו/או אופטימוס ו/או ליסטה.

ד. מידע אודות השימוש שלך במערכת, מידע אודות פעולות ו/או עסקאות הנעשות באמצעות המערכת, מקור ההפניה למערכת, כל מידע בנוגע לשימוש ולצפייה במערכת ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר ו/או מעלה ו/או מפרסם על גבי המערכת.

ה. מידע אישי בדבר מיקום המשתמש, לרבות היסטוריית המיקומים של המשתמש, כתובת IP, מידע בדבר איכון המיקום, מידע על מסלול המשתמש (לדוגמה בצורה של אותות GPS) ומידע אחר אשר נשלח על-ידי המכשיר הסלולארי שבו מותקנת ומופעלת המערכת ו/או יישומים ו/או שירותים אחרים של החברה ו/או מי מטעמה ו/או אופטימוס ו/או ליסטה.

ו. פעילותו המסחרית של העסק, לרבות יומן הפגישות של העסק (עסקיות ולא עסקיות), חופשות, מטלות ותזכורות פנימיות, סוגי טיפולים, מוצרים, מחירים, חשבוניות, מספרי צ'קים, סיכומי הכנסות, פירוט משכורות, פירוט חובות, הנחות קבועות וחד-פעמיות ללקוחות, פרטי שוברי מתנה וזיכויים, פירוט העברות בנקאיות (מס' חשבון, סניף, אסמכתה), פירוט מלאי מוצרים, תיעוד הזמנות מוצרים, פרטי ספקים וסוכנים, תיעוד הוצאות, תיעוד מסרים שיווקיים ללקוחות, פרטי הלקוחות וכו'.

ז. פרטי צוות העובדים של העסק לרבות שם, תעודת זהות, כותבת, מס' טלפון, ימי ושעות עבודה, חישוב עמלה וסכום עמלה חודשי, תאריך העסקה/ הפסקת העסקה וכו'.

ח. פרטי לקוחות קצה (לקוחות העסק) לרבות שם, מין, תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת, עיסוק, מקור הגעה לעסק, הצעות מחיר ללקוח, המלצות על טיפולים, הערות של העסק על הלקוח, פירוט תשלומים של הלקוח (קבלות וחשבוניות), סכום כסף שהוציא עד היום לטובת העסק, היסטוריית פגישות (כולל פגישות שבוטלו), מידע על סדרות טיפול (מינויים), מוצרים שרכש הלקוח (כולל כמות ומחיר), טיפולים שעשה הלקוח (כולל מחיר), הודעות SMS שנשלחו ללקוח דרך המערכת, מידע רגיש על הלקוח: שאלון רפואי, אבחון של העור, תמונות של לקוחות (כולל אזורים בגוף) לפני ואחרי טיפול, תיאור של מהלך הטיפול, תיעוד שיחות עם הלקוח, הצהרת בריאות חיצונית, תיעוד סקר שביעות רצון וכו'.

ט. מידע לא מזהה, לרבות היסטוריית עמודי האינטרנט שנצפו, כתובת IP, זמני חיבור וניתוק מהמערכת, גרסת דפדפן, מערכת הפעלה, מידע סטטיסטי ולא מפולח ומידע אחר אשר נשלח על-ידי המכשיר הסלולארי שבו מותקנת ומופעלת המערכת אופטימוס/ ליסטה ו/או יישומים ו/או שירותים אחרים של החברה ו/או מי מטעמה. כמו כן, המערכת משתמשת בכלי "מפת חום" על מנת לנטר את אזורי הגלישה של המשתמשים באתר השיווקי.

5. הצגת ושימוש במידע פרטי במערכת הניהול

5.1. המידע הנזכר לעיל עשוי בין השאר לשמש לצורך:

א. התאמה אישית של המערכת ושירותיה וכן שירותים נוספים של החברה ו/או מי מטעמה;

ב. שיפור שירות הלקוחות;

ג. ניהול טוב יותר את החברה ויישומיה;

ד. הספקת השירותים ו / או המוצרים שהחברה ו/או מי מטעמה מספקים;

ה. עיבוד העסקאות שנעשו באמצעות יישומי החברה;

ו. הכרות של החברה עם שוק המוצרים/ שירותים;

ז. יצירת פיצ'רים חדשים במוצר של החברה.

6. שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים

6.1. אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לסוכנים שלנו ו/או לספקים שלנו ו/או לקבלני המשנה שלנו או לכל צד שלישי אחר למטרות אלה.

6.2. לעובדים שלנו, אשר נמצאים תחת חובת סודיות מלאה, יש גישה מלאה למידע האישי/ דטאבייסים שלך.

6.3. אנו עשויים לחשוף מידע אישי ופרטי אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו / או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו / או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו / או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות במערכת וביישומיה.

6.4. אנו עשויים לעשות שימוש בשירותי חברת פרסום כדי להציג מודעות מטעמנו ברשת. חברה זו עשויה לאסוף מידע פרטי על השימוש שלך במערכת עצמה ו/או באתר. צד שלישי זה עשוי להשתמש במידע על ביקוריך במערכת שלנו ו/או באתר לצורך פרסום על מוצרים ושירותים שלנו ומוצרים ושירותים נוספים אשר עשויים לעניין אותך.

6.5. ככל ויוצגו בפניך פרסומות במערכת הן יוצגו באמצעות מערכת פרסום חיצונית של צד שלישי. מידע לגבי הביקורים שלך במערכת, כמו מספר הפעמים שבהן צפית בפרסומת, משמש לצורך הצגת הפרסומות.

6.6. אנו עשויים לספק מידע פיננסי אודותיך לספקי השירותים שלנו ולכל צד שלישי וזאת לצורך תשלום על מנוי, תמיכה וייעול הפעילויות שלך במערכת. צד שלישי זה עשוי להיות, חברות כרטיסי האשראי ומוסדות בנקאיים המטפלים ותומכים בעסקה או בפעילות המערכת. אותם צדדים שלישיים יהיו רשאים לעשות שימוש במידע הפיננסי אודותיך, בכפוף להסדרים החוזיים שלנו עם צדדים שלישיים אלה, ובהתאם למדיניות לשמירה הפרטיות של אותם גופים.

6.7. אנו עשויים לשתף עבורך ולבקשתך (דרך שירות שליחה אוטומטי במערכת) את דוחות סוף החודש ודוחות כספיים נוספים לרואי החשבון שלך, על פי בקשתך. הדוחות יישלחו לכתובת הדוא"ל של אנשי הקשר שהעסק יבחר ו/או באמצעות לינק בהודעת SMS למספרי הטלפון שהעסק יבחר. יובהר כי אופטימוס לא תבצע שיתוף מידע זה מיוזמתה, וכי יהיה עליך או על מי מטעמך להפעיל באופן אקטיבי שירות שליחה זה ולספק במסך ההגדרות את הכתובות/טלפונים הנ"ל.

7. צדדים שלישיים וספקי שירותים אשר מקבלים גישה למידע

7.1. להלן רשימת הצדדים השלישיים וספקי השירותים אשר עשויים לקבל גישה למידע:

א. DevOps – גישה לכל המידע / דטאבייסים.

ב. DBA - גישה לכל המידע / דטאבייסים.

ג. צוות מפתחים שכירים ועצמאים בארץ ובחו"ל - גישה לדטאבייסים.

ד. חברות שרתים לצורך אחסון הנתונים בשוטף - גישה לכל המידע שקיים במערכת והדטאבייסים של הלקוחות.

ה. חברות אחסון בארץ ובחו"ל – לצורך גיבוי המידע השוטף שנאגר במערכת (גיבוי של הדטאבייסים).

ו. Google Drive - לצורך גיבויים

ז. ספקי כלים סטנדרטיים של ניטור שגיאות בקוד: Error reporting Tool - גישה לכל המידע שחשוף למשתמש.

ח. ממשק שירותי מפות גוגל Google Maps + Google Places - גישה לכתובות של לקוחות העסק שהוזנו על-ידי משתמשי המערכת.

ט. ספקי שליחת הודעות סמס ו/או הודעות וואטסאפ מהמערכת והאפליקציות ללקוחות הקצה - גישה לנוסחי הודעות שהעסק מנסח + שמות ומספרי הנייד של נמעני השליחה (לקוחות העסק).

י. ספקי שירותי הסליקה - גישה לשם הלקוח (העסק), כתובת העסק, ח.פ., מספרי טלפון (אין מידע על לקוחות הקצה מלבד פרטי עסקאות אשראי שלהם).

יא. ספק שירותי הסליקה הארצי ש.ב.א - גישה לשם הלקוח (העסק), כתובת העסק, ח.פ. מספרי טלפון (אין מידע על לקוחות הקצה מלבד פרטי עסקאות אשראי שלהם).

יב. ספק מערכת ניהול של העסק (מערכת אופטימוס ו/או מערכת Lista) – גישה לנתונים הבאים (גם ללא הרשמה אקטיבית לשירות): שם העסק, כתובת העסק, סוג העסק, מספרי טלפון של העסק, לוגו/סלוגן העסק, שמות הלקוחות של העסק, מספרי הטלפון שלהם, סוגי הטיפולים שקבעו בעסק כולל תאריכים, שעות, מטפלים, העדפות אישיות וכו'.

יג. כלי גיבוי BackupMaster - גישה לכל הדטאבייסים.

יד. ספק שירותי גיבוי לקבצים אדמיניסטרטיביים וסביבות פיתוח - גישה לדטאבייסים בודדים ושמות לקוחות.

טו. תוכנת CRM- החברה משתמשת בספק CRM חיצוני אשר מקבל מידע באמצעות הזנה של אופטימוס למערכת של הספק כגון שמות הלקוחות, כתובות, מספרי טלפון, סכומי חיוב, מידע אדמיניסטרטיבי.

טז. תוכנת הנהלת חשבונות- החברה משתמשת בספק שירותי הפקת חשבוניות + ספק חיוב חודשי קבוע מהמשתמשים אשר מקבל גישה לשמות הלקוחות, כתובות, מספרי טלפון, כרטיס אשראי שלהם לחיוב קבוע.

יז. ספק שירותי מרכזייה – גישה לשמות לקוחות (העסקים), תיעוד והקלטות שיחות עם הלקוחות/משתמשים.

יח. Gmail - שליחת מיילים ללקוחות: גישה לכתובות מייל של הלקוח/העסק, שם העסק, שם בעל העסק.

יט. ספקי שליחת הודעות SMS ו/או הודעות וואצאפ למשתמשי האתר המשאירים פרטים (לידים) – גישה לשמות ומספרי הטלפון של משתמשי האתר (הלידים) בהווה ובעבר של אופטימוס.

כ. פייסבוק – גישה לשמות, כתובות מייל, מספרי טלפון של לקוחות הווה ועבר של החברה, וכן מתעניינים (לידים) של אופטימוס בהווה ובעבר לצורך יצירת קהל למודעות.

כא. חברות/ אתרים שמציעות שירות בניית דפי נחיתה לצורך קליטת לידים מהאתר /פייסבוק/ פרסומות שונות - גישה לשמות ומספרי הטלפון של הלידים שפונים לאופטימוס דרך הדפים.

כב. ספקי שיווק חיצוניים (פרילנסרים) שנבחר לעבוד איתם בעתיד – גישה לשמות ומספרי הטלפון של הלקוחות/ הלידים של אופטימוס בהווה ובעבר.

8. שותפים עסקיים

8.1. להלן רשימת שותפים עסקיים של שותפות 1900:

א. חברת אופטימוס סופטוואר בע"מ – מערכת ניהול עסקית לבעל העסק ועובדיו (מערכת אופטימוס). המערכת מקבלת גישה לכל המידע הנשמר במערכת ולדטאבייסים של המשתמשים (עסקים) לצורך מתן שירות תקין.

ב. LISTA - אפליקציית ניהול בטלפון הנייד לבעל העסק ועובדיו. האפליקציה מקבלת גישה לכל המידע הנשמר במערכת ולדטאבייסים של המשתמשים (עסקים) לצורך מתן שירות תקין.

9. הודעות שישלחו ללקוחות החברה

9.1. מדי פעם החברה תשלח ללקוחותיה "פרסום" על חידושים בתוכנה/ שדרוגים/ מוצרים ושירותים חדשים.

9.2. מדי פעם החברה תשלח הודעות שיווקיות/ פרסומיות למי שהשאיר פרטים באתר החברה, בדפים השיווקיים של החברה או בדף הפייסבוק של אופטימוס.

10. תקשורת עימך

10.1. מספר הטלפון שלך, ו/או כתובת דואר אלקטרוני שסופקה על ידך לחברה לצורך רישום ו/או עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או יצירת קשר ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה של שליחת מידע, פרסומים, ועדכונים לשימוש שלך במערכת, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך ולצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו, כפי שתתעדכן מעת לעת.

10.2. מפעילות המערכת, האפליקציות הנלוות ו/או מי מטעמן, באמצעותן ובאמצעות צדדים נוספים מטעמן, רשאים לפנות למשתמשי המערכת באמצעות הדואר האלקטרוני לצרכי: פרסום, תקשורת ומשלוח הודעות שונות.

10.3. אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק, פרסום ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך, או שלח לנו מייל לדואר info@1900.co.il

11. אבטחת מידע

11.1. אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או פגיעה במידע האישי שלך.

11.2. אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים במערכת נדרשים לספק לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.

11.3. בהתאם לאופי הפעילות באינטרנט, וכפי שקרה בעבר במערכות ניהול שונות בעולם, עלולים להיות מצבים שבו מידע רגיש ממערכות ניהול דלף החוצה באמצעות שימוש לא חוקי, פריצה או מעשי זדון אחרים. עליך להימנע ממסירת מידע שאתה חושב שיש בו כדי לפגוע בפרטיותך.

12. עוגיות (cookies)

12.1. עוגייה היא מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש.

12.2. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון במערכת שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים במערכת.

12.3. אנו משתמשים בעוגיות למטרות שונות, לרבות, על מנת לפקח ולנתח נתונים על התנועה במערכת, לזכור ולנתח פריטים המועברים על ידי המשתמש למערכת, כדי לשמור ולהתאים את העדפות המשתמש לשימוש עתידי במערכת, חיסכון בצורך להזין מחדש את שם המשתמש והסיסמה בכל כניסה לשירות, על מנת להקל על השימוש במערכת ו/או ביישום הסלולארי, על מנת לאסוף מידע סטטיסטי, לאמת את המידע, וכן לצורך אבטחת מידע וכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו.

12.4. השירות משתמש בעוגיות באופן הבא:

א. באתרים השיווקיים - גוגל אנליטיקס, פיקסל של פייסבוק לצורך שיווק, שירות פרסום של גוגל GDN לצורך רה-מרקטינג.

ב. במערכת iTor - נעשה שימוש ב-COOKIES שלנו על מנת לזהות את הכניסה (Log in) של המשתמש.

ג. במערכת 1900M - נעשה שימוש ב-COOKIES שלנו על מנת לזהות את הכניסה (Log in) של המשתמש.

ג. במערכת הניהול אופטימוס - נעשה שימוש ב-COOKIES שלנו על מנת לזהות את הכניסה (Log in) של המשתמש.

12.5. ניתן לחסום עוגיות דרך הגדרות הדפדפן. אפשרות זו עלולה לגרום לשירותים מסוימים שבמערכת להציג תקלה ו/או שלא לפעול כראוי. המשתמש יכול עדיין לעשות שימוש במערכת, במידת האפשר.

13. מחיקת מידע אישי

13.1. עם קבלת בקשת משתמש להפסקת השימוש במערכת אנו נפעל להפסקת הצגת המידע הפרטי שלך במערכת ואולם, מפעילת המערכת שומרת על זכותה להמשיך לדוור ולפרסם ללקוח ואף לשמור את המידע האישי במאגרי החברה.

13.2. אם ברצונך כי פרטייך יימחקו כליל מן מהמאגר, או אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, וברצונך לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי, תוכל לעשות זאת, בכל עת באמצעות פניה לכתובת דוא"ל info@1900.co.il ,ואולם מחיקה מוחלטת מהמאגרים שלנו כפופה לסייגים הבאים:

א. מפעילת המערכת תעשה כל מאמץ למחוק המידע האפשרי, אולם ייתכן שהדבר לא יוכל להתבצע באופן מידי.

ב. לא ניתן יהיה לבצע מחיקה של הנתונים ממערכות הגיבוי שלנו.

ג. כדי לאפשר לנו לבדוק, למנוע ולדווח לרשויות החוק על שימוש לרעה במערכת אנו לא נאפשר את המחיקה של הנתונים הבאים: שם משתמש, מועד הרשמה, מועד ביצוע פעולות, כתובות IP. גם במקרה של חסימת משתמש על ידי המערכת, הפרטים הרלוונטיים ישמרו בבסיס הנתונים וזאת בין היתר על מנת למנוע רישום מחודש למערכת.

ד. אנו נשמור במאגר מידע שנועד לצורך יישוב מחלוקות, לאיתור וטיפול בבעיות ולאכיפת הכללים ותנאים שלנו.

14. תנאי שימוש

14.1. השימוש ביישומי החברה כפוף לתנאי השימוש בה, המפרטים ומרחיבים את תנאי השימוש, הויתורים וההגבלות השונות. בעצם השימוש ביישומי החברה אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש בה.

14.2. ניתן לעיין בתנאי השימוש של החברה בכתובת: https://optimus.1900.co.il/terms-and-conditions/site.

14.3. שים לב כי נציגי המערכת ועובדיה בודקים דיווחים שונים של משתמשים שונים בקשר לתוכן ההודעות של משתמשי ההמערכת. לרבות ביחס לאופיה של המערכת, הפונה לקהל מסורתי. התנהלות זו הכוללת שמירה על אופי המערכת ועל תכניה הנם חלק מאבני היסוד של המערכת. והינך מנוע מלטעון כל טענה בקשר לכך.

15. יצירת קשר

15.1. בכל שאלה ו/או בקשה הקשורה לסוגיות פרטיות ומדיניות פרטיות זו, אנא אל תהססו ליצור עמנו קשר: שותפות 1900 (מ.ע. 558406468), כתובת דואר אלקטרוני: info@1900.co.il.